Raporty bieżące

25/2016 - Informacja o zawarciu umowy z PKP PLK S.A

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Spółka w dniu dzisiejszym zawarła jako Lider konsorcjum umowę z PKP PLK S.A. („Umowa”) na realizację robót budowlanych w ramach Przetargu nr 1 – Modernizacja odcinka Jaworzno Szczakowa – Trzebinia (km  1,150 – 0,000  linii nr 134, km 15,810 – 29,110 linii nr 133)  o wartości netto 296,45 mln złotych  (dalej „Umowa”).  Planowany udział Emitenta wynosi 146,27 mln złotych netto. Prace mają być zrealizowane w ciągu 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót.

 

 

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji, gdyż łączna wartość umów zawartych pomiędzy Spółką a PKP PLK S.A. w przeciągu ostatniego roku oraz planowanego udziału Emitenta w ww. Umowie (co daje łącznie wartość 320,87 mln zł netto) stanowi istotną pozycję w portfelu zamówień realizowanych przez Emitenta na rynku kolejowym i ma wpływ na utrzymanie bieżących, jak i przyszłych przychodów i wyników Emitenta.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR ust.1

Powrót do listy