Raporty bieżące

57/2019 - Informacja o zawarciu umowy

Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka podpisała z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”), umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych:

„»Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn/Wisła/Głębce« Zamówienie częściowe A: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku podg Bronów – Wisła Głębce” („Umowa”).

 

Łączna wartość netto Umowy wynosi 349.212.728,64 złotych.

Umowa przewiduje zaliczkę wypłaconą w dwóch ratach:

- I rata, w wysokości 3% zaakceptowanej kwoty kontraktowej, płatna 21 dni od daty złożenia wniosku o wypłatę zaliczki;

- II rata, w wysokości 7% zaakceptowanej kwoty kontraktowej, płatna 21 dni od daty złożenia wniosku o wypłatę zaliczki. Złożenie wniosku o wypłatę II raty zaliczki będzie poprzedzone zaakceptowaniem przez Zamawiającego projektu budowlanego.

 

Prace będące przedmiotem Umowy mają być zrealizowane do 23.12.2021 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji, gdyż wartość Umowy stanowi istotny udział w portfelu zamówień realizowanych przez Emitenta na rynku kolejowym.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR

Powrót do listy