Marcin Lewandowski

Marcin Lewandowski

Marcin Lewandowski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego o specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie - Mosty. Ma blisko 25 lat doświadczenia zawodowego w branży budowlanej. W swojej drodze zawodowej przeszedł wszystkie szczeble zarządzania procesami budowlanymi, począwszy od inżyniera budowy, kierownika budowy i dyrektora oddziału. Jako członek zarządu przez blisko 10 lat był odpowiedzialny za sprawy operacyjne w Płockim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych, Bilfinger Berger S.A., a następnie PORR S.A. - jeden pracodawca, którego zmiana nazw wynikała ze zmian właścicielskich.

Marcin Lewandowski odpowiadał za realizację wielu kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, w tym między innymi za budowy: tunelu kolejowego do lotniska Chopina w Warszawie, wantowego Mostu im. Solidarności w Płocku, Południowej Obwodnicy Warszawy, Południowej Obwodnicy Gdańska, wielu odcinków dróg ekspresowych, w tym: S6, S7, S8 i S17 oraz za ostatnią modernizację Mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Ponadto realizował także inwestycje zagraniczne - budowę Mostu TresfjordBrua w północnej Norwegii i FarrisBrua w rejonie Oslo.