Arkadiusz Arciszewski

Arkadiusz Arciszewski

Pan Arkadiusz Arciszewski jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach na Wydziale Budownictwa Lądowego w specjalności Budowa Dróg i Mostów. Kwalifikuje się ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym w branży budowlanej, zarówno po stronie inwestora jak i generalnego wykonawcy. Pracował m.in. dla takich spółek jak: Budimex, Strabag, Polaqua oraz PKP Polskie Linie Kolejowe, w których pełnił funkcję zastępcy dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji.

Z Trakcja PRKiI jest związany od grudnia 2018 r., gdzie rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora Dywizji Drogowo - Mostowej, a od sierpnia 2019 r. był dyrektorem operacyjnym odpowiedzialnym za pion produkcyjny. W trakcie swojej kariery zawodowej Pan Arkadiusz Arciszewski był odpowiedzialny za szereg kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, w tym przede wszystkimi za Centralną Magistralę Kolejową – Linię nr 4, budowę drogi ekspresowej S7 na odcinkach Kraków-Rabka Zdrój oraz Lubień-Naprawa, budowę trasy Mostu Północnego w Warszawie oraz wiele innych.