Michał Hulbój

Michał Hulbój

Pan Michał Hulbój jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i uzyskał pozytywny wynik dwóch egzaminów w programie CFA. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako uczestnik szkolenia kadr menedżerskich w Banku Millennium, następnie jako analityk akcji w Millennium Domu Maklerskim, PTE PZU oraz AIG PTE.

W latach 2008 - 2010 pracował na stanowisku zarządzającego portfelem akcji w PTE PZU. Pod koniec 2010 roku został dyrektorem Zespołu Zarządzania Produktami Akcyjnymi w Skarbiec TFI. Rok 2012 spędził w Erste Securities Polska na stanowisku dyrektora Departamentu Analiz.

Od lutego 2013 roku objął stanowisko dyrektora Biura Zarządzania Aktywami w Forum TFI S.A., a od października 2013 pełnił również funkcję członka zarządu w Forum TFI S.A. Od grudnia 2014 r. pełni funkcję prezesa w Cresco Sp. z o.o.

Pan Michał Hulbój jest niezależnym członkiem rady nadzorczej Trakcji PRKiI S.A.