Krzysztof Tenerowicz

Krzysztof Tenerowicz

Pan Krzysztof Tenerowicz jest absolwentem administracji Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończył menedżerskie studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W 2016 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Pan Krzysztof Tenerowicz posiada doświadczenie menedżerskie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. W latach 2006 - 2011 związany był z Radiem Kraków S.A. W spółce tej pełnił kolejno funkcje: członka zarządu ds. Administracji i Techniki, członka zarządu ds. Finansów oraz Reklamy i Marketingu oraz Dyrektora Generalnego. W latach 2008 - 2012 był członkiem Rad Programowych TVP Rzeszów i Radia Rzeszów S.A. W charakterze wykładowcy współpracował z Krakowską Szkołą Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Akademią Ignatianum. Ponadto od 2011 r. Pan Krzysztof Tenerowicz jest wspólnikiem i Prezesem Zarządu Krakowskiej Akademii Profilaktyki sp. z o.o. sp. k., a od 2012 r. wspólnikiem i Prezesem Zarządu Ad Verbum. Analizy i Rozwiązania sp. z o. o. sp.k.

Pan Krzysztof Tenerowicz jest również współtwórcą i Wiceprezesem Fundacji Instytut Łukasiewicza oraz założycielem i Prezesem Centrum im. Władysława Grabskiego. Od maja 2019 r. pełni funkcję eksperta w Biurze Projektów Sprzedaży Detalicznej PKN ORLEN S.A. W latach 2016-2017 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wodkan S.A., a od 2018 r. pełni funkcję Członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Dalmor S.A.

Pan Krzysztof Tenerowicz jest niezależnym członkiem rady nadzorczej Trakcji PRKiI S.A.