Dalba

Dalba

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe DALBA Sp. z o.o. jest wyspecjalizowaną jednostką działającą w branży inżynieryjnej i specjalizującą się w wykonawstwie :

 • sieci i kolektorów wodociągowych wszystkich średnic i z różnych materiałów,
 • sieci i kolektorów kanalizacji sanitarnej wszystkich średnic i z różnych materiałów,
 • sieci i kolektorów kanalizacji deszczowej wszystkich średnic i z różnych materiałów,
 • oczyszczalni ścieków,
 • przepompowni ścieków i kanałów tłocznych - zbiorników żelbetowych,
 • ujęć, hydroforni i stacji uzdatniania wody,
 • przejść rurociągów pod drogami, torami PKP, ciekami wodnymi,
 • przejść naziemnych na estakadach,
 • systemów rurociągów przemysłowych z tworzyw sztucznych,
 • zabezpieczeń, napraw, iniekcji i sklejania elementów konstrukcji mostów żelbetowych,
 • uszczelnień, napraw i zabezpieczeń zbiorników żelbetowych,
 • wysypisk śmieci,

 

http://www.dalba.eu/