Projekty

LCS Łowicz

Zadanie obejmuje modernizację fragmentu linii kolejowej Warszawa - Poznań na odcinkach Sochaczew - Żychlin oraz Placencja - Łowicz Główny o łącznej długości 50 km. Kontrakt obejmuje m.in. przebudowę nawierzchni torów oraz podtorza, wymianę trakcji kolejowej wraz z montażem nowych konstrukcji wsporczych, zabudowę rozjazdów oraz  remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym, w tym urządzeń Lokalnego Centrum Sterowania w Łowiczu. W ramach umowy będą przebudowane stacje kolejowe, wybudowane nowe obiekty inżynieryjne, zmodernizowana sieć telekomunikacyjna oraz linie energetyczne potrzeb nietrakcyjnych.

Wartość zamówienia netto: 428 mln zł

Okres realizacji: 42 miesiące od momentu ropoczęcia prac