Aktualności

Zysk po pierwszym półroczu i wysoki portfel kontraktów

Backlog Grupy Trakcja na dzień 30 czerwca br. wyniósł 1 851 mln zł. Po tej dacie Trakcja PRKiI zawarła m.in. umowę na modernizację trzech stacji w rejonie Terespola za 417,5 mln zł. Cieszy nas pojawienie się dużej liczby nowych kontraktów, z których w okresie pierwszych sześciu miesięcy tego roku podpisaliśmy umowy za 1 138 mln zł” – mówi prezes Jarosław Tomaszewski.

Spółka kontynuuje intensywne ofertowanie w segmentach kolejowym, drogowym i energetycznym. Łączna wartość ofert na pierwszym miejscu w otwartych już przetargach wynosi blisko 834 mln zł. „Mamy zdrową sytuację marketingową, dywersyfikujemy przychody i czekamy na kolejne przetargi – dodaje prezes Trakcji PRKiI.

W I półroczu 2017 r. Grupa Trakcja osiągnęła przychody w wysokości 537,6 mln zł – większe o 12% wobec analogicznego okresu minionego roku, a zysk netto Grupy wyniósł 1,08 mln zł.  „W wynikach pierwszego półrocza widzimy silny wpływ okresu przejściowego między unijnymi perspektywami. Na rezultaty Grupy Trakcja istotnie wpłynął spadek działalności na rynku litewskim połączony ze zmianą struktury portfela – mówi Jarosław Tomaszewski.

W tym czasie Trakcja PRKiI osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 322 mln zł, co stanowi 20% wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Marża zysku brutto na sprzedaży w I półroczu wyniosła 5,2% i obniżyła się o 0,7 p.p. w stosunku do porównywalnego okresu 2016 r., zaś zysk netto wyniósł 23,5 mln zł.

Kolejny rok z rzędu wypłaciliśmy dywidendę - w lipcu akcjonariusze otrzymali 25,7 mln zł, co stanowiło 50 gr na jedną akcję - dodaje prezes Trakcji PRKiI.

 

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

   dyrektor ds. zasobów ludzkich i komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

 

Powrót do listy