Aktualności

Trakcja PRKiI z umową na LCS Terespol

Trakcja PRKiI podpisała umowę o wartości 417 mln zł netto na kompleksową przebudowę trzech stacji na linii kolejowej E20 w obszarze LCS Terespol. Kontrakt przewiduje modernizację stacji: Terespol, Małaszewicze oraz Biała Podlaska, w ramach których zostanie wymienionych blisko 49 km torów, 68 km sieci trakcyjnej i przebudowanych 8 peronów. Obiekty zostaną wyposażone w elementy małej architektury oraz system informacji pasażerskiej. Całość infrastruktury zostanie równocześnie dostosowana do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością.

Ponadto, powstanie także kilka nowych obiektów inżynieryjnych, w tym m.in. przejazd kolejowy w ciągu ulic Lubelskiej i Witoroskiej w Białej Podlaskiej zostanie zastąpiony dwupasmowym tunelem drogowym wraz z chodnikiem dla pieszych. Kładka dla pieszych na stacji Biała Podlaska zostanie zastąpiona przejściem podziemnym, zaś istniejące przejście podziemne na stacji w Terespolu zostanie wyremontowane i wyposażone w windy.

Kontrakt obejmuje również budowę nowych obiektów kubaturowych na potrzeby sterowania ruchem kolejowym w Białej Podlaskiej, Małaszewiczach, Chotyłowie oraz strażnic przejazdowych w Terespolu i Kobylanach.

Planowany okres realizacji inwestycji to 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

   dyrektor ds. zasobów ludzkich i komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

Powrót do listy