Aktualności

Trakcja PRKiI wyremontuje drogę w Gminie Sicienko

Trakcja PRKiI podpisała umowę na kolejne zadanie drogowe w Kujawsko - Pomorskiem: za ponad 3,4 mln zł wyremontuje blisko 3 – kilometrowy odcinek drogi powiatowej w rejonie Nakła.  Zakres prac obejmuje m.in. częściową rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi wraz z poszerzeniem jezdni, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, odwodnienia ulicznego oraz oświetlenia drogowego, a także przebudowę skrzyżowania ulic Nakielskiej, Mroteckiej i Bydgoskiej w Sicienku. Ponadto, powstaną zatoki postojowe i autobusowe oraz zostanie zagospodarowany pas zieleni.

 Prace zakończą się w sierpniu 2017 roku.

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

   dyrektor ds. zasobów ludzkich i komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

Powrót do listy