Aktualności

Rozbudowa dróg w rejonie Grudziądza

Trakcja PRKiI zawarła umowę o wartości 5,86 mln zł na rozbudowę dróg gminnych w województwie kujawsko – pomorskim o łącznej długości ok. 4 km. Kontrakt przewiduje m.in. prace przygotowawcze i ziemne, wykonanie podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni oraz budowę przepustów pod koroną drogi. Inwestycja zakłada również wykonanie wodociągów i kanalizacji deszczowej oraz montaż oświetlenia drogowego. Dodatkowo przebudowana zostanie kolizja sieci elektroenergetycznej oraz powstanie kładka pieszo – rowerowa.

Termin realizacji zadania przypada na koniec września 2017 r.

 

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

   dyrektor ds. zasobów ludzkich i komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

Powrót do listy